Koru Sigorta


Sigortacılığı kooperatif dinamikleriyle sentezleyen ve  ortaklarına bu doğrultuda hizmet eden ilk sigorta şirketi unvanını gururla taşıyoruz.

Uzman kadromuzun öngörüleri ve deneyimleri sayesinde riske karşı önlem almakla kalmıyor, olası riskleri ortadan kaldıracak stratejileri de geliştiriyoruz.


Koru Sigorta HİZMETLER

Kasko Sigortası

Nedir? Arabamı Koru Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile aracınızı, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Yeni bir dönem başlatan Koru Sigorta; hızlı, bürokratik olmayan, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Genişletişmiş Kasko Poliçesi ile çok kapsamlı güvenceler sunuyor. Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nin içerdiği otomatik teminatlar Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör Deprem ve diğer doğal afetler Sel ve su baskını Kemirgenlerin vereceği zararlar Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar Aracın asıl anahtarla çalınması Anahtar Kaybı Anahtar teslim teminatı Kıymet kazanma Hasarda ikame primi alınmaması Mini Onarım Hizmeti İkame Araç teminatı Acil Sağlık Hizmetleri Yol Yardım Hizmetleri İsteğe bağlı ek teminatlar Deprem ve yanardağ püskürmesi Sel ve su baskını Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör Yurt dışı Ticari araçlarda bir kaza neticesinde gelir kaybından kaynaklanan zararlar poliçede belirtilen limitler ve muafiyetler dahilin de teminat altına alınır Araçta seyahat esnasında sürücü ve yolcuların başına gelebilecek kazalar Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere karşı temin edilir. Avantajlarımız Birinci el sıfır km. hususi aracın; poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın temini sağlanacaktır Binek ve hafif ticari araçlarda kiralık araç, çekici şartı olmadan hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 48 saati geçtiği durumlarda (Pazar günleri hariç) en fazla 14 gün ve yılda iki kez verilir. Seyahat esnasında arıza sebebiyle hareketsiz kalan araçların yolda onarım işçiliğini, arızalanan parçanın değişimini poliçede belirtilen limitler dahilin de karşılar. Örnek: Akü, yakıt pompası, Distribütör, Kayış, sigorta vb. Merkezi Kilit Sisteminin Değiştirilmesi Orijinal anahtar kullanılarak aracın çalınması Kişisel Eşyalar Poliçe de yazılı belirli durumların gerçekleşmesi durumunda mevcut hasarsızlık indirimi kaldırılmadan aynı kademeden bir sonraki yıl yenileme poliçesine taşınacaktır. Koru Sigorta Asistans Hizmetleri Çekici ve kurtarma Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi Benzin bitmesi durumunda en yakın benzinciye çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Profesyonel sürücü hizmeti Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yaralanma ve hastalık durumunda nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş Sigortalı’ ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması İlaç gönderilmesi Evde meydana gelen hasar geri dönüş seyahati Acil mesajların iletilmesi Kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 48 saati geçtiği durumlarda (Pazar günleri hariç) en fazla 14 gün ve yılda iki kez verilir. ​Acil Tıbbı Yardım Hizmetleri Koru Mutuel Sigorta Asistans Acil Yardım Hizmeti Teminatı ekte bulunan özel şartlar çerçevesinde ve acil durumlarda 24 saat süre ile geçerlidir. Oto Mini Onarım Kasko poliçenizde " Mini Onarım" hizmeti teminatınız var ise, hizmet limitleri kapsamına giren küçük ölçekli hasarlarınızın giderilmesi için, size en yakın HOMER Servis Merkezine, kasko poliçeniz ile birlikte,  "Hasar Tespiti" yaptırmak üzere, dilediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Hizmetten yararlanmak için "Mini Onarım" hizmeti kapsamında yapılan hasar tespiti sonrasında onarım işlemi için verilecek randevu günü ve saatinde aracınızı HOMERServis Merkezinde bulundurmanız yeterlidir. Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme Boya Tamiri "Mini Yama" İç Döşeme Tamiri Ön Cam Tamiri Plastik Tampon Tamiri

Konut Sigortası

Evimi Koru Konut Sigortası, evinizi ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına kadar korur, komşularınıza veya ev sahibine karşı sorumluluklarınızı teminat altına alır, kısacası evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan tüm değerlerinizi güvence altına alır. Koru Sigorta poliçe teminat kapsamı Yangın, Yıldırım, İnfilak                                                    ​ Bina (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Eşya (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Dahili Dekorasyon (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Kasa (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Yangın Mali Mesuliyet Kar Ağırlığı Teminatı Deniz Taşıtları Çarpması Teminatı Fırtına Teminatı Toprak ve Yer Kayması Teminatı Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Teminatı Sel veya Su Baskını Teminatı Enkaz Kaldırma Masrafları Teminatı Hırsızlık Teminatı Kasa Hırsızlık Teminatı Deprem (Bina) Teminatı Deprem (Eşya) Teminatı Dahili Su Hava Taşıtları Çarpması Kara Taşıtları Çarpması Duman  İsteğe bağlı ek teminatlar Deprem Sel ve Su Baskını Cam Kırılması Hırsızlık Enflasyon Teminatı Sabit Kıymet Hırsızlık Teminatı Avantajlarımız  Bina Sabit Tesisat Hırsızlık Dolu Kazaen Kırılma Müştemilat Teminatı Dahili Dekorasyon Boya Badana İzolasyon Eksikliği Elektrik hasarları ve bağlı Gıda Bozulması Kanuni Sorumluluk Kapkaç Hırsızlık Nakil Halinde Ev Eşyaları Yakıt Sızması Cam Kırılması Asansör Mali Sorumluluk Teminatı Ferdi kaza Teminatı 3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı Elektronik Cihaz Teminatı Hukuksal Koruma Koru Yardım Hizmetleri Koru Konut Onarım Hizmetleri Koru Sigorta Asistans Hizmetleri Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi Otel hizmeti Güvenlik şirketi Acil mesajların iletilmesi Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bilgi ve organizasyon servisi

Ferdi Kaza Sigortası

Nedir? Sigortalı kişinin, ani ve harici bir olay ile iradesi dışında meydana gelen herhangi bir kaza sonucu vefat etmesi, sürekli sakatlık hali gerektirecek bir durumla karşı karşıya gelmesi, tedavi masrafları ve geçici olarak iş görememezlik haline karşın teminat altına alınmasıdır. Teminatlar Kaza Sonu Daimi Sakatlık  İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir.  Kaza Sonucu Vefat  İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. İsteğe Bağlı Teminatlar Kaza Sonucu Tedavi Masrafları  Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartıyla sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mes`ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.  Gündelik Tazminat  Ferdi Kaza Genel Şartlarının poliçede özel şartlarına aykırı düşmeyen hükümleri saklı kalmak kaydı ile; sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine tedavinin başladığı tarihten itibaren iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar azami 200 gün süreyle poliçede yazılı limitler dâhilinde gündelik tazminat ödenir.Sigortalı kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.

İş Yeri Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası, işyeri binanıza, camlarına, dekorasyona ve bina içindeki demirbaş, makine-tesisat ve emtiaya poliçe otomatik teminatları ve aşağıda listelenen ek teminatlar dahilinde güvence sağlar. İş Yerimi Koru Sigortanızı yaptırarak işyerinizi aşağıda listelenen olası risklere karşı geniş teminat yapısıyla güvence altına alabilirsiniz. Teminatlar Bina (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Demirbaş (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Dahili Dekorasyon (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Makina Tesisat (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Emtea (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Kasa (Yangın, Yıldırım, İnfilak) Yangın Mali Mesuliyet Teminatı Kar Ağırlığı Teminatı Fırtına Teminatı Toprak ve Yer Kayması Teminatı Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Teminatı Sel veya Su Baskını Teminatı Enkaz Kaldırma Masrafları Teminatı Hırsızlık Teminatı Kasa Hırsızlık Teminatı Deprem (Bina) Teminatı Deprem (Muhteviyat) Teminatı Dahili Su Hava Taşıtları Çarpması Kara Taşıtları Çarpması Duman Ek Teminatlar Dahili Su, Hava Taşıtları Çarpması, Kara Taşıtları Çarpması, ve Duman teminatlarını kapsamaktadır. Koru Özel Konut Teminatları Bina Sabit Tesisat Hırsızlık Dolu Kazaen Kırılma İzolasyon Eksikliği İş Durması Alternatif İşyeri Cam Kırılması Asansör Mali Sorumluluk Teminatı Ferdi kaza Teminatı 3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı İşveren Mali Mesuliyet Teminatı Elektronik Cihaz Teminatı Hukuksal Koruma Koru Yardım Hizmetleri Koru Özel İşyeri Teminatları Genel Şartlar Ek sözleşme ve teminat kapsamına dahil edilebilecek haller ve kayıplar için Genel Şartlara ulaşabilirsiniz. Yangın Sigortası Genel Şartları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Mühendislik Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Her türlü inşaat projesi risklerini (Bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, vb.), inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı ya da teslim edileceği güne kadar, uygun teminatlarla güvence altına alır.  İnşaat All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:  Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Yangın, yıldırım ve infilak Hava ve kara taşıtları çarpması Şantiye/işletme kazaları İnşaat All Risks Sigortası' nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Enkaz kaldırma masrafları İnşaat makineleri Şantiye tesisleri Üçüncü şahıs mali sorumluluk Bakım devresi Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Montaj Tüm Riskler Sigortası Her türlü montaj projesinin, örnek olarak gübre fabrikaları, gıda ve metal işleme tesisleri, tekstil sektörü, tuğla fabrikaları, kağıt, kereste ve deri sanayindeki makinelerin montajları gösterilebilir, montajı yapılacak makinelerin şantiye sahasına varmasından montajlarının ve tecrübe devrelerinin tamamlanmasına kadar tüm risklerini uygun teminatlarla güvence altına alır.  Montaj All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, montaj kazalarına ilave olarak otomatik teminat kapsamına aldığı başlıca riskler şunlardır:  Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Yangın, yıldırım ve infilak Hava ve kara taşıtları çarpması Dört haftalık tecrübe devresi Montaj All Risks Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Enkaz kaldırma masrafları Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar Şantiye tesisleri Üçüncü şahıs mali sorumluluk Dört haftayı aşan tecrübe devresi Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Makine Kırılması Sigortası İşletmedeki tüm üretim ve yardımcı makineleri (Tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.  Makine Kırılması Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır.  İşletme kazaları İmalat, montaj, işçilik kusurları Yağlama kusurları Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (Voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) Fırtına Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti Makine Kırılması Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Fiziki İnfilak Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları  Müteharrik iş makineleri (Ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (Yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık) Makine Kırılması Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır. Makine Kırılması Sigortası yapılan sabit makineler için ayrıca Yangın Sigortası da yaptırılması gerekmektedir.  Elektronik Cihaz Sigortası Nedir? İşletmede bulunan tüm elektronik cihazların (Sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.  Elektronik Cihaz Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:  İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti Hatalı dizayn ve malzeme Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (Voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) Yangın, yıldırım, infilak Kavrulma, kararma, is, duman Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi Dahili su Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Elektronik Cihaz Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları Deprem Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Veri kaybı Artan iş ve çalışma masrafları Valf ve tüpler Elektronik Cihaz Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır.

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Taşıma Sigortası ile bir malın bir taşıma aracı ile ( Kamyon,gemi,uçak yada tren) bir noktadan diğer bir noktaya taşımması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesini teminat altına alır.  Bu sigorta ile sigorta konusu emtia için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır.  Tam Ziya Teminatı:  Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesidir.  Dar Teminat:  Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (Çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.  Geniş Teminat:  Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar;  Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar Radyoaktif kirlenme-bulaşma Sigortalının kötü niyeti Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b. Kıymet Taşıma Sigortası  Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (Gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınır.

Tarım Sigortası

Devlet Destekli Tarım Sigortaları - TARSİM Tarım sektöründeki üreticileri desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel zararları telafi etmek amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile çiftçilerimizin daima yanında bulunmaktadır. Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan her türlü bitkisel ürünler, Örtü altı sistemlerinde yetiştirilen ürünler, cam-plastik örtü, teknik donanım ve sera konstrüksiyonu ile yüksek tüneller, Büyükbaş süt veya erkek besi sığırları ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar, Deniz ve iç sularda modern kültür balıkçılığı yöntemleri ile yetiştirilen su ürünleri, Hindi, devekuşu, yumurtalık ve etlik (broiler) tavuklar ile civciv gibi kanatlı kümes hayvanları, Aktif (arılı) ve plakalı arı kovanları teminat altına alınır. TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıt Şartı Devlet destekli tarım sigortalarından yararlanabilmenin temel şartı; ürün, arazi ve hayvan varlıklarına ilişkin işletme kayıtlarının ilgili kayıt sistemlerinde güncel olmasıdır. Çiftçilerimiz Bakanlığın vermiş olduğu sigorta prim desteğinden ve diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için ÇKS, TÜRKVET, SKS ve AKS gibi kayıt sistemlerine kayıtlı olmak zorundadır. Bitkisel Ürünler ve Araziler: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Cam veya Plastik Seralar: Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS) Büyükbaş, Küçükbaş Hayvanlar: Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) Su Ürünleri: Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS) Arılar ve Kovanları: Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Kanatlı Kümes Hayvanları: Kapalı Sistem, biyo güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış işletmeler   Poliçe Teslimi, Risk Analiz İşlemleri ve Teminat Süreleri Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan bitkisel ürüne ve bölgeye göre değişmekle birlikte, TARSİM tarafından bildirilen poliçe kabul dönemlerinde yapılan başvurularda aynı gün poliçe yapılabilmekte ve üreticilerimize teslim edilebilmektedir. Sera, Kümes, Su ürünleri, Arı Kovanı, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat sigortaları ile poliçe kabul dönemleri dışında yapılan bitkisel ürün sigorta başvurularında her halükarda işletmede ve üretim alanında risk analizi yapılmakta, risk analiz işlemlerinin tamamlanması sonrası olumlu sonuçlanan başvurular  sigorta yapılmaktadır. Risk analiz işlemleri sonucunda, TARSİM tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün, işletme, tesis ve riskler sigorta edilmez. Bitkisel ürünlerde teminat süresi sonu; ürünün hasat dönemi ile sınırlıdır.  Sera, Büyükbaş Süt ve Küçükbaş hayvanlar, Su ürünleri ile Arı Kovanları 1 YIL süreyle, Büyükbaş Besi Hayvanları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerde, Kümes Hayvanları ise kanatlı hayvan cinsine ve yetiştiricilik amacına bağlı olarak teminat süresi uygulanır. Devletin Sigorta Prim Desteği Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sigortalı adına TARSİM'e ödenmektedir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Ürünleri ve Sigortalanan Riskler Bitkisel Ürün Sigortaları: Dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kalite kaybı ek riskleri paket halinde, ayrıca meyvelerde isteğe bağlı don riski (Kalite kaybı, dolu riskinin neden olduğu kaliye kaybını). Sera Sigortaları: Dolu ana riski ile birlikte, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, ayrıca sigortaya kabul şartları uygun bulunan seralarda isteğe bağlı fırtına ve hortum riski. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle ölüm, itlaf ve zorunlu kesimler ile birlikte süt hayvanlarında yavru atma ve yavru ölümü. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle ölüm, itlaf ve zorunlu kestirmeler. Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle toplu ölüm, itlaf ve zorunlu kesimler. Su Ürünleri Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kirlenme, zehirlenme, kaza, doğal afetler vb. nedenle  toplu ölümler ve fiziksel kayıplar. Arı Kovanı Sigortaları: Fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, nakliye, sel ve su baskını riskleri.


Hizmetlerimiz


  0(542)261-7045