Ergo Sigorta


"Sigortalamak anlamaktır"

Atacağımız adımları müşterilerimiz belirler. ERGO, tüketicisiyle yakın diyalog kurarak müşterilerinin dilekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendini sürekli geliştiren bir yapıya sahiptir."Sigortalamak anlamaktır" sloganımızı sadece açık ve anlaşılır iletişim kurarak değil, aynı zamanda müşterilerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi hizmetler sağlayarak ve hasar anında onlara en hızlı şekilde destek olarak uyguluyoruz.


Ergo Sigorta HİZMETLER

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası ile olası bir kaza anında diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Trafik Sigortanız herhangi bir kaza durumunda hukuki sorumluluğunuz ve zorunlu sigorta limitlerine kadar zararları karşılar. Tüm Türkiye'de Geçerli Zorunlu Sigorta Karşı Tarafa Verilen Zararlar Karşılanır Kusur Oranında Zarar Karşılanır Kaza anında kendi arabanızı ve zararlarınızı karşılamak üzere aracınıza Kasko yaptırmanızı öneririz. Diğer Trafik Sigortası Ürünleri Trafik Plus Sigortası Trafik Plus Sigortası ile tek poliçede sigortanızın teminatlarını arttırabilir, daha kapsamlı bir ürün alabilirsiniz. Trafik Plus Sigortası neleri içerir? Sadece maddi hasarlar için İhtiyari Mali Mes'uliyet Teminatı Sürücü için kaza sonucu vefaat teminatı Sürekli sakatlıkta tedavi masrafları teminatı Yeşil Kart Sigortası Yeşil Kart Sigortası, Trafik Sigortası'nın yurt dışında geçerli şeklidir. Yeşil Kart anlaşmasına dahil ve çoğunluğu Avrupa'da bulunan ülkelerde, zorunlu trafik sigortasını tekrar yaptırmanıza gerek kalmaz, aracınızla Yeşil Kart Sigortası ile yurt dışında da güvence altında seyahat edebilirsiniz. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırın, aracın kullanımından dolayı oluşabilecek riskleri güvence altına alın! Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası

Aileniz, sevdikleriniz, sizin bakımınıza ihtiyaç duyan yakınlarınız, ERGO güvencesi altında... ERGO Ferdi Kaza Sigortası; bir kaza sonrası yaşamını yitirme, yaralanma veya sakat kalma gibi durumlarda, sigortalının ailesinin maddi kaybını en aza indirerek, sigortalıya ve ailesine güvence sunar. Teminat tutarı seçilebilir TL veya döviz 16-65 yaş aralığındaki herkes alabilir Sigorta süresi 1 yıl Deprem teminatı eklenebilir İş yeri sahibi iseniz, güvenli çalışma ortamınızı ve çalışanlarınızı herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almak için Grup Ferdi Kaza Sigortası  yaptırabilirsiniz. Grup Ferdi Kaza Sigortası; En az 10 kişinin oluşturduğu kurum çalışanlarını güvence altına alır. Kaza sonucu vefat ve uzuv kaybı riskine karşı teminat sağlar. Ek Hizmetler ve Teminatlar Ferdi Kaza Sigortanız ile kaza durumunda birçok ek teminat ve hizmetten faydalanabilirsiniz. Maluliyet Teminatı Vefat Teminatı Tedavi Masrafları İş Görmezlik Tazminatı Ferdi Koltuk Sigortası Yaşamı değerli kılan sevdiklerinizdir. Olası kazalara karşı onları güvence altına alın... Ferdi Koltuk Sigortası ile araçta bulunan sürücü ve yolcuların, araçla beraber uğrayacakları kazalar sonucunda maruz kalacakları vefaat ve sürekli sakatlık hallerini temin eder. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile yolculuğunuz güvence altında... Yurt içi ve yurt dışına ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan otobüslerin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'dır.

İş Yeri Sigortası

İş yeriniz hem sizin hem de çalışanlarınızın geleceğidir! İş yeri Paket Sigortaları ile iş yerinizde oluşabilecek kazalara ve risklere karşı güvence altına alınırsınız. İş yerinizi ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır. İsteğe bağlı olarak sel ve su baskını, deprem, yanardağ püskürmesinden doğacak zararlar da teminat altına alınır. Mali Sorumluluklar; Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu, mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu, işletme ve ürün mali sorumluluk, işveren sorumluluk. Diğer Teminatlar; Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı, geçici iş yeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması, ferdi kaza, emniyeti suistimal Tıp Paket Sigortası Tıp Paket Sigortası yaptırın binanız ve içindekileri güvence altına alın! Tıp Paketi Sigortası ile iş yeri sigortasının standart teminatların yanında kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu,mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu, 3. şahıs sorumluluk, mesleki sorumluluk, işveren sorumluluk ve ekstra sorumluluklara karşı doğabilecek zararlar da teminat altına alınır. Bununla beraber ek teminatlar ile poliçe paketinizi genişletebilirsiniz. Eczane Paket Sigorta Poliçesi Eczanenizde yaşanacak en küçük aksaklık, hastalar ve sizin için önemli bir risk oluşturur. Biz Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile iş yerinizi güvence altına alalım, siz sadece işinizin keyfini yaşayın. Eczane Paketi Sigortası ile iş yeri sigortasının standart teminatların yanında kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu,mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu, 3. şahıs sorumluluk, mesleki sorumluluk, işveren sorumluluk ve ekstra sorumluluklara karşı doğabilecek zararlar da teminat altına alınır. Bununla beraber ek teminatlar ile poliçe paketinizi genişletebilirsiniz. Eğitim Paket Sigortası Öğrenciler bizim geleceğimizdir! Eğitim Paket Sigortası ile eğitimi aksatacak risklere karşı onlara güvenli bir ortam sağlayın... Eğitim Paketi Sigortası ile iş yeri sigortasının standart teminatların yanında kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu,mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu, 3. şahıs sorumluluk, mesleki sorumluluk, işveren sorumluluk ve ekstra sorumluluklara karşı doğabilecek zararlar da teminat altına alınır. Bununla beraber ek teminatlar ile poliçe paketinizi genişletebilirsiniz. Akaryakıt Paket Sigortası İşinizi şansa bırakmayın, istasyonunuzda gerçekleşebilecek kaza ve afetlere karşı Akaryakıt Paket Sigortası yaptırın! Akaryakıt Paket Sigortası ile iş yeri sigortasının standart teminatların yanında kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu,mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu, 3. şahıs mali mesuliyet ve işletme mesleki sorumluluklara karşı doğabilecek zararlar da teminat altına alınır. Bununla beraber ek teminatlar ile poliçe paketinizi genişletebilirsiniz. Otel Paket Sigortası Hizmet sektöründe prestij her şeydir... Otel Paket Sigortası ile otelinizde yaşanabilecek hasarlara karşı bugünden önlem alın! Otel Paket Sigortası ile iş yeri sigortasının standart teminatların yanında kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu,mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu, 3. şahıs sorumluluk, asansör mali sorumluluk ve işveren sorumluluklarına karşı doğabilecek zararlar da teminat altına alınır. Bununla beraber ek teminatlar ile poliçe paketinizi genişletebilirsiniz.

Nakliyat Sigortaları

Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları Yurt içinde taşıyacağınız yük, Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları ile güvence altında! Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır. Emtia Nakliyat Sigortaları Kara, deniz ve hava taşımacılığında; yükünüzü Nakliyat Sigortaları ile güvence altına alın! CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı Sorumluluğu) Sigortası CRM Sigortası ile, taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlar güvence altına alınır. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu'ndan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür. Tekne/Yat Sigortaları Yat Sigortası ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328 kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır. Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder. Tekne/Yat İnşaat Sigortası Bu ürünümüz ile yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler inşaat süresi boyunca teminat altına alınmaktadır. Tekne/Yat İnşaat Sigortası yaptırın, teknenizi denize inmeden önce güvence altına alın! Institute Clauses for Builder's Risks ile tekneler inşaat süresince teminat altına alınmaktadır. Taşınan Para Sigortaları "Paranın ne önemi var?" demeyin. Emniyeti Suistimal Sigortası ve Taşınan Para Sigortası yaptırın, uğrayabileceğiniz zararları teminat altına alın... Emniyeti Suistimal teminatı ile sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı personelinin işlerini görmeleri esnasında kasıt veya kötü niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır. Taşınan Para teminatı ile sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı elemanları vasıtasıyla taşıma yapacağı güzergah dahilindeki işyeri, banka, müşteri veya müesseseler arasında taşıtacağı para ile ölçülebilen kıymetlerin bu yerlere teslimine kadar ki süreyi kapsamak üzere; üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gaspı veya hırsızlığı; nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelebilecek kayıp ve hırsızlığı; ve nakil esnasında zorunlu sebepler sonucu meydana gelecek kayıpları teminat altına alınır.

Mühendislik Sigortası

Makine Kırılması Sigortası Makine Kırılması Sigortası ile işletmenizdeki tüm üretim ve yardımcı makineleriniz (tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj, CNC vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına alınmaktadır. Elektronik Cihaz Sigortası İşletmenizdeki tüm elektronik cihazları Elektronik Cihaz Sigortası ile güvence altına alıyor, işinizin aksamaması için en uygun şartları sunuyoruz. İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır. İnşaat All Risks Sigortası Siz sadece projenizle ilgilenin, çıkabilecek tüm aksaklıklarla biz ilgileniriz! Başladığı günden teslim edildiği güne kadar inşaat projeleriniz İnşaat All Risks Sigortası ile güvence altında. İnşaat All Risks Sigortası, her türlü inşaat projenizi (bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, vb.), inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı ya da teslim edileceği güne kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence altına alır. Montaj All Risks Sigortası Yeni aldığınız makinelerin tesisinize taşınmasından tam performans çalışmasına kadar geçen sürede olası aksaklıklara karşı Montaj All Risk Sigortası sizlere teminat sağlar, olumsuzluklara karşı yatırımlarınızı güvence altına alır. Doğalgaz Tesisat Sigortası Doğalgaz Tesisat Sigortası sayesinde; doğalgaz yakan kazan, kombi ve şofben gibi cihazlar için doğalgaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projeleri esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sizlere teminat sağlar.


Hizmetlerimiz


  0(542)261-7045